Konfiguracja czytnika TheBat!

  1. Zaczynamy od uruchomienia TheBat. Po pierwszym uruchomieniu powinien nam się ukazać następujący kreator (wybieramy Dalej):
  2. Wybieramy nazwe dla naszego konta i klikamy Dalej
  3. Uzupełniamy potrzebne dane, zostawiając zaznaczoną opcję Próbuj ustawić automatycznie serwery pocztowe.
  4. W obu polach tekstowych zmieniamy na poczta.pirxnet.pl, oraz koniecznie zaznaczamy opcję Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia
  5. Następnie podajemy hasło dostępu do skrzynki pocztowej.
  6. W tym kroku w większości przypadków należy zostawić domyślną opcje LAN lub łączenie na żądanie oraz kliknąć dalej aby zakończyć konfigurację.
Gratulujemy ! Skonfigurowałeś poprawnie swój czytnik poczty!