Konfiguracja czytnika Outlook Express

 1. Zaczynamy od uruchomienia Outlooka. Po uruchomieniu program powinien wyglądać tak:
 2. Z menu Narzędzia wybieramy Konta.
 3. Wybieramy Dodaj
 4. Wybieramy typ Poczta
 5. Wpisujemy wybraną przez siebie nazwę, najczęściej jest to poprostu Imię i nazwisko.
 6. Następnie wpisujemy swój adres e-mail.
 7. Zarówno dla serwera poczty przychodzącej jak i wychodzącej wpisujemy poczta.pirxnet.pl
 8. Podajemy swój login i hasło, opcję Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła pozostawiamy odznaczone.
 9. Wybieramy Zakończ
 10. Powtarzamy czynności z kroku 2, a nastepnie wybieramy Właściwości.
 11. Powinien ukazać się nam następujący ekran:
 12. Przechodzimy do zakładki Serwery:
 13. Zaznaczamy Serwer wymaga uwierzytelnienia
 14. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane, zaznaczamy opcje (tak jak na rysunku) Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia(SSL), następnie poprawiamy numer portu dla poczty wychodzącej wpisując wartość 465(tak jak na rysunku).
Gratulujemy ! Skonfigurowałeś poprawnie swój czytnik poczty!