Konfiguracja czytnika Outlook 2003/XP

 1. Uruchamiamy MS Outlooka.
 2. Z menu Narzędzia wybieramy Konta e-mail.
 3. Zaznaczamy Dodaj nowe konto e-mail
 4. Wybieramy POP3
 5. Wypełniamy dane w formularzu:
  Imię i nazwisko: twoje dane
  Adres e-mail: twój adres e-mail
  Serwer poczty przychodzącej: poczta.pirxnet.pl
  Serwer poczty wychodzącej: poczta.pirxnet.pl
  Informacje o logowaniu: twój login do sewera pocztowego
  Hasło: twoje hasło do serwera pocztowego
  Po uzupełnieniu wszystkich pól klikamy na Więcej ustawień
 6. Klikamy zakładkę Serwer Wychodzący i zaznaczamy opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia
 7. Klikamy zakładkę Zaawansowane i zaznaczamy obydwie opcje Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL)
  w okienku Serwer przychodzący (POP3) powinna pokazać się liczba 995
  w okienku Serwer wychodzący (SMTP) RĘCZNIE wprowadzamy liczbę 465
  Akceptujemy całą operację klikając OK
 8. W przypadku pokazania się informacji o certyfikacie potwierdzamy.
 9. Przeprowadzamy test poprawności ustawień klikając Test ustawień konta
 10. Poprawnie skonfigurowane konto powinno przejśc wszystkie testy i wyświetlić poniższe okienko
 11. Klikamy na Zamknij w okienku testu oraz na Zakończ w okienku Konta e-mail
Gratulujemy ! Skonfigurowałeś poprawnie swój czytnik poczty!