Konfiguracja czytnika KMail

 1. Zaczynamy od uruchomienia KMail. Po uruchomieniu i wybraniu z menu Ustawienia opcji Ustawienia KMail powinien nam się ukazać obraz:
 2. Przechodzimy do zakładki Konta i klikamy przycisk Dodaj...
 3. Wybieramy POP3
 4. Uzupełniamy wszelkie potrzebne dane, podająć swoją nazwę użytkownika oraz hasło, natomiast jako serwer podajemy poczta.pirxnet.pl i zmieniamy port na 995.
 5. Po przejściu do zakładki Dodatkowe zaznaczamy opcję Używaj SSL do bezpiecznego… oraz LOGIN jako metodę uwierzytelniania. Nastepnie potwierdzamy przyciskiem OK.
 6. Teraz przechodzimy do zakładki Wysyłanie i Dodajemy nowe konto
 7. Wybieramy SMTP
 8. Uzupełniamy dane podająć poczta.pirxnet.pl jako serwer, oraz zmieniamy port na 465. Zaznaczamy również opcję Serwer wymaga uwierzytelniania oraz podajemy swojego użytkownika i hasło.
 9. Po przejściu do zakładki Bezpieczeństwo wybieramy SSL oraz metodę uwierzytelniania PLAIN. Całość zatwierdzamy przyciskiem OK.
 10. Przy pierwszych próbach wysyłania/odbierania pojawi się poniższy komunikat. Gdy tak się stanie klikamy Kontynuuj.
 11. Wybieramy opcję Na zawsze, aby uniknąć w przyszłości ciągłego potwierdzania poprzedniego komunikatu.
Gratulujemy ! Skonfigurowałeś poprawnie swój czytnik poczty!