Konfiguracja czytnika Evolution

  1. Zaczynamy od uruchomienia Evolution. Po uruchomieniu powinien nam się ukazać następujący kreator:
  2. Po przejściu dalej uzupełniamy Imię i nazwisko oraz adres e-mail:
  3. Z listy rozwijanej wybieramy POP, wpisujemy adres serwera poczta.pirxnet.pl, wybieramy bezpieczne połączenie przy użyciu Szyfrowania SSL oraz w razie potrzeby zaznaczamy Zapamiętywanie hasła.
  4. Opcje odbioru pozostawiamy bez zmian, przechodzimy do następnego kroku
  5. Wpisujemy adres serwera poczta.pirxnet.pl, wybieramy Szyfrowanie SSL oraz zmieniamy Rodzaj uwierzytelniania na Logowanie. W razie potrzeby ustawiamy również zapamiętywanie hasła dla poczty wychodzącej.
  6. Nazwę konta pozostawiamy bez zmian.
  7. Kończymy konfigurację wybierając Zastosuj.
  8. Przy pierwszym odbieraniu poczty serwer zapyta o hasło, które mu podajemy.
Gratulujemy ! Skonfigurowałeś poprawnie swój czytnik poczty!